Kam se uloží radioaktivní odpad

Velká spotřeba jaderného paliva jaderných elektráren vede k tomu, že se logicky hromadí radioaktivní odpad. Nabízí se tedy klasická nerudovská otázka – Kam s ním? Zatím se zdá, že je první problém s radioaktivním odpadem vyřešen. Jeho uložení se ujalo Finsko a už od roku 2004 pro něj hloubí potřebnou jámu. Vyhořelé palivo se uskladní hluboko pod zemí na ostrově Olkiluoto. Jedná se o skalní katakomby Onkalo. A proč právě na tomto ostrově? Je to jednoduché. Nachází se tu největší evropský jaderný reaktor. Když se tedy řešilo, kde bude úložiště radioaktivního odpadu, byla odpověď více než logická. Úložiště je skutečně obrovské a bude mít kapacitu pro 6500 tun uranu.

Jakým způsobem se uran uloží

Do skalních katakomb se pohřbí 12 palivových souborů v kanystrech z bórové oceli, v měděných kapslích. Každá jednotlivá kapsle bude mít vlastní umístění ve skále, a navíc bude přeplněna bentonitovým jílem. Poté se tunel utěsní ocelovou a klínovitou betonovou zátkou. Podle výzkumů by radiace neměla přes kanystr proniknout 100 tisíc let. A kdy bude odpad bezpečný? Za 250 tisíc let.

Filed Under: Nezařazené