Kdy poptávat fotovoltaiku na klíč

Chci se stát nezávislým na turbulentních cenách – také vás trápí to, co se odehrává ve světě kolem nás, a zejména v situacích, do kterých nemůžete osobně nijak přímo zasáhnout? Máme tím na mysli zejména ceny energií. Nikdo se vás totiž neptá, zda souhlasíte s jejich výší, a chcete-li využívat elektrickou energii, což je v dnešním světě jednou ze základních podmínek běžného života ve společnosti, musíte platit to, co vám dodavatel stanovil ve smlouvě. Anebo se tomuto procesu zcela vyhnout a pořídit si fotovoltaiku na klíč.

Využijte dotaci

Ostrovní systémy – fotovoltaika, nejen že zajišťuje naprostou nezávislost na dodavatelích energií, poskytuje ji i v souvislosti s distribuční sítí. Existuje možnost pořídit si tzv. Ostrovní systémy, což jsou zařízení s akumulátory a střídači, které poskytují energii i tam, kde nejsou k dispozici inženýrské sítě, tedy například v chatových rekreačních oblastech.
Dotace Zelená úsporám – na fotovoltaiku poskytuje stát dotaci Nová zelená úsporám, která vám proplatí značnou část pořizovacích nákladů, takže se vám tím sníží i doba návratnosti vložené investice.

Filed Under: Nezařazené